Van de bestuurstafel

Vanuit het bestuur is naast wat de voorzitter in zijn bijdrage verteld heeft het volgende te melden:

Ledenverloop: De afgelopen jaren daalde het leenaantal langzaam maar zeker. Niet doordat men het bij ENO niet meer kon vinden: vaak was overlijden of verhuizingen de oorzaak. Na jaren is nu een positief bericht te melden: We mochten de afgelopen maanden een aantal nieuwe jeugd- en seniorleden begroeten. We hopen dat deze leden zich snel bij ENO thuis zullen voelen. ENO telt nu 42 leden. Laten we er met elkaar voor zorgen dat deze positieve trend zich voortzet!

Financiën: In het verleden hebben een aantal leden meegedaan aan de Grote Clubactie. Jaarlijks leverde dit een leuke bijdrage aan de clubkas op. Gekeken wordt wat de actuele opbrengsten zijn.

SBO: In April is de voorjaarsvergadering van de SBO gepland. Deze vergadering wordt doorgaans ook door onze SBO-ereleden, en enkele ENO-bestuursleden bezocht. Aan de orde komen dit voorjaar o.a.:

  • Evaluatie van de gewijzigde externe competitie;
  • Annulering van de PK senioren 2019;
  • Ledenwerving;
  • Nieuwe website SBO


Er is een brandbrief van de SBO ontvangen ivm het aftreden van een aantal leden van de jeugdcommissie, waarvoor nog geen nieuwe kandidaten gevonden zijn. Misschien iets voor een van onze ENO-leden?

De gemeente Hellendoorn organiseert zaterdag 7 september tijdens Bruisend Nijverdal weer de Sport en cultuurmarkt, waarop o.a. sportverenigingen zich kunnen presenteren. In het verleden was hier ENO doorgaans ook vertegenwoordigd; ik ga er vanuit dat we ook dit jaar hier te zien zullen zijn!

Wim Brinkhuis, secretaris

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *