Jaarvergadering sv ENO op 26 augustus 2019

Voorzitter Dick Poffers opent de vergadering, en is blij met de grote opkomst. Dick neemt in vogelvlucht het afgelopen jaar door:

  • Hij memoreert het overlijden van ons lid Jacques van der Heide; met name wordt hij gemist in ons 1e
  • Ook ENO heeft te maken met leden die een afnemende gezondheid hebben; gelukkig kunnen we ze nog regelmatig op onze clubavonden zien.
  • Een aantal jaren hadden we te maken met een teruggang in leden aantal; gelukkig zitten we nu in een opgaande lijn; we zijn dit jaar van 37 naar 47 leden gegroeid. Dit is te danken aan inspanningen van leden en bestuur.
  • De ENO-website is geheel vernieuwd, een grote verbetering. Hieraan hebben Jeroen van den Berg en Bob Bishoen van de SBO veel tijd en aandacht besteed.
  • In de interne competitie was Johan op den Dries veruit de sterkste, en werd dan ook terecht clubkampioen. Dick roept de leden op zoveel mogelijk in de interne competitie mee te spelen.
  • In de externe competities hebben de teams naar behoren gepresteerd. In de juiste klasse spelen betekend dat er spannende wedstrijden gespeeld worden.
  • Het Henk van den Berg jeugdtoernooi werd weer heel goed bezocht; dit toernooi is in de loop van de jaren bekend geworden als het mooiste toernooi in de regio. Ook de schoolschaakkampioenschappen werden weer een succes. En dit allemaal vooral door de inzet van onze vrijwilligers.
  • We zijn blij dat het bestuur afgelopen seizoen compleet was. Echter: Henk van den Berg, onze competitieleider, heeft aangegeven dat hij na dit seizoen (na 30 jaar!) stopt met zijn functie. Dick roept leden op deze functie, die wel het nodige vraagt en belangrijk is voor ENO, op zich te nemen.

Het jaarverslag, dat zoals gebruikelijk in een handzaam boekwerkje is vastgelegd, wordt besproken. Met wat opmerkingen over de diverse onderdelen worden de verschillende delen goedgekeurd, met dank aan de opsteller.

De prijzen voor de diverse kampioenschappen worden uitgereikt; Johan op den Dries (clubkampioen en supersnelschaak), Mark van Essen (Snelschaken en bekerkampioen); Niels Voortman:  zomeravondcompetitie.

Hierna is het de beurt aan de jubilarissen; Freek de Goede (60 jaar lid) en Sander Lamers en Dick poffers, beide 40 jaar lid, worden geëerd met een wandbord. Voor de vele vrijwilligers is er zoals gebruikelijk een droge worst.

In de pauze wordt onder het genot van een hapje en een drankje (door het bestuur aangeboden) een presentatie van de nieuwe wegsite gegeven. Deze wordt met belangstelling gevolgd; de nieuwe website wordt als een goed visitekaartje voor ENO beoordeeld. Ook 75-jarige Herman Keizer trakteert op een rondje met wat hapjes.

Na de pauze is er een bestuursverkiezing; omdat er geen tegenkandidaten zijn ingediend worden Harry Doctor en Wim Brinkhuis voor een periode van 3 jaar (met applaus) herkozen.

In het jaarverslag is ook een voorstel voor de opstelling van de diverse teams opgenomen. De plaats binnen een team wordt in overleg met de teamleiders vastgesteld.

In de rondvraag verwoordt Rody Brinkhuis dat het bestuur dank is verschuldigd voor hun inzet, dit wordt met applaus door de aanwezigen onderschreven.

De voorzitter sluit deze geanimeerde vergadering.

Wim Brinkhuis, secr. sv ENO

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.