Van de Voorzitter

Het schaakjaar 2018-2019 is alweer bijna voorbij en ook de verschillende toernooien die we georganiseerd hebben zijn weer verleden tijd. We mogen stellen dat alle 3 toernooien succesvol verlopen zijn en bij deze worden alle leden die hierbij geholpen hebben nogmaals van harte bedankt! De interne competitie nadert zijn eind alweer en iedereen vecht nog om zijn plek te behouden of indien mogelijk nog een paar plaatsen hoger te komen.

In de externe competitie doet ons eerste tean het in de 4e klasse ban de KNSB goed en strijdt nog steeds mee om de bovenste plaatsen. Het 2e achttal doet het ook uitstekend in de 2e klasse van de SBO en ook zij strijden nog om het kampioenschap. Bij de viertallen doet het 1e team het goed en het 2e team heeft het moeilijk in zijn klasse en strijdt om niet als laatste te eindigen. 

Bij deze wil ik iedereen er nogmaals op attenderen dat we nog steeds pennen hebben die te koop zijn voor €2,00. Help ons eraf!!!

Als bestuur zijn we in gesprek met de SBO over:

  • Het werven van leden.
  • Het geven van schaaklessen.
  • Het vernieuwen en aantrekkelijk maken van onze website.

De stand van zaken is nu zo dat de website zal worden aangepast (geen extra kosten). We zijn aan het inventariseren voor wat betreft de schaaklessen (deze worden eventueel gegeven door de Bob Bishoen, algemeen bestuurslid van de SBO) nog onbekend wanneer en waar ze zullen plaatsvinden en wat de inhoud van deze lessen zal zijn.

Bob Bishoen zal op maandagavond 8 april onze club bezoeken om onze club te leren kennen en verder te overleggen over het verloop en de invulling van bovengenoemde items. Als bestuur rekenen en vertrouwen we erop dat wanneer jullie medewerking en eventuele hulp wordt gevraagd, jullie die ook zullen geven. Bij voorbaat dank hiervoor! 

Verder wens ik jullie nog een prettig en gezond verloop van het lopende seizoen toe!

Dick Poffers, maart 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *